UBND TỈNH BÌNH THUẬN LÀM VIỆC VỚI HUYỆN TÁNH LINH VỀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ MĂNG TỐ

Sáng ngày 21/2, đoàn công tác của UBND tỉnh Bình Thuận do ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã về làm việc với huyện Tánh Linh về triển khai nhiệm vụ năm 2020 và tình hình hoạt động của UBND xã Măng Tố sau khi sát nhập

Sáng ngày 21/2, đoàn công tác của UBND tỉnh Bình Thuận do ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã về làm việc với huyện Tánh Linh về triển khai nhiệm vụ năm 2020 và tình hình hoạt động của UBND xã Măng Tố sau khi sát nhập.Tham dự ở huyện Tánh Linh có ông Nguyễn Văng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Đình Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện; Ban tổ Chức Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Măng Tố.

Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh, ông Nguyễn Đình Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho rằng, trong năm 2019 vừa qua, huyện Tánh Linh đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Xã Măng Tố sau khi sáp nhập đơn vị hành chính nhìn chung cơ bản ổn định. Đội ngũ cán bộ, công chức của xã dự kiến 23 người, hoạt động không chuyên trách 14 người. Các hoạt động về văn hóa, xã hội diễn ra bình thường. Công tác chăm lo sức khỏe, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội được duy trì thường xuyên. 

Phát huy kết qủa đạt được năm 2020, Tánh Linh tập trung triển khai có hiệu qủa các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu qủa, nâng cao năng suất lao động. Thực hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách. Chú trọng thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin truyền thông. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, tài nguyên và môi trường. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Để Tánh Linh thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch UBND huyện kiến nghị tỉnh quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT717 hiện nay đã hư hỏng một số đoạn; Bố trí kế hoạch vốn năm 2020 để nâng cấp tuyến đường vào nhà máy xử lý rác thải tại thôn 8, xã Gia An. Ghi vốn để thực hiện dự án tuyến đường nối Đồng Hà, huyện Đức Linh với xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh. Hỗ trợ kinh phí để thanh toán nợ các công trình trường học và các vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội. UBND tỉnh sớm hỗ trợ nguồn kinh phí còn lại của năm 2019 để hỗ trợ cho hộ chăn nuôi heo bị dịch tả lợn Châu Phí. Đối với xã Măng Tố kiến nghị HĐND, UBND tỉnh cần sớm ban hành chủ trương, chính sách riêng để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc diện dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, để kịp thời động, viên vận, khuyến khích nghỉ việc, giải quyết chế độ được đảm bảo.

Phát biểu Kết luận, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận những kết qủa đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện năm 2019. Sự tập trung lãnh đạo của huyện đã thực hiện tốt việc sát nhập đơn vị hành chính xã Măng Tố mới. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục và định hướng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng an ninh năm 2020. Những kiến nghị của huyện tỉnh ghi nhận và chỉ đạo ngành chức năng giúp đỡ/.   

Nhadattanhlinh.com theo Ngọc Khánh

Gửi phản hồi