TÁNH LINH TỔNG KẾT PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI NĂM 2019

  • 178 lượt xem
  • 27/02/2020
Ngày 13/02/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và chủ tịch UBND các xã thị trấn.

Ngày 13/02/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và chủ tịch UBND các xã thị trấn.Năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã tập trung triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể quần chúng nhân dân, được nhân dân đồng tình tham gia hưởng ứng tích cực. Lực lượng Công an các cấp đã chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời ổn định nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, không để kẻ xấu tác động gây bất ổn về ANTT. Đồng thời đã bám sát nhiệm vụ yêu cầu đặt ra; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, chủ động kiểm soát được tình hình hoạt động của các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị - đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, điểm nóng, hình thành tổ chức chính trị đối lập; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các ngày lễ lớn của đất nước.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những mặt ưu điểm, nêu lên những mặt còn tồn tại hạn chế nhằm đề ra phương hướng nhiệm vụ để tập trung thực hiện tốt trong năm 2020.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm năm 2019, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của của Huyện uỷ, UBND huyện; phát huy vai trò trách nhiệm, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2020 theo kế hoạch đề ra.

Nhadattanhlinh.com theo Nguyễn Quân